Centrumschool Beveren-Waas SMARTBOARD en ICT
 
(Advertentie voor leraar of ouder)
(Advertentie voor leraar of ouder)
Co 1 De leerlingen hebben een positieve houding tegenover ICT en zijn bereid ICT te gebruiken om hen te ondersteunen bij het leren.ET 1 : De leerlingen hebben een positieve houding tegenover ICT en zijn bereid ICT te gebruiken om hen te ondersteunen bij het leren.
(Advertentie voor leraar of ouder)
Co 2 De leerlingen gebruiken ICT op een veilige, verantwoorde en doelmatige manier.ET 2 : De leerlingen gebruiken ICT op een veilige, verantwoorde en doelmatige manier.
Co 3 De leerlingen kunnen ICT gebruiken om hun eigen ideeën creatief vorm te geven.ET 5 : De leerlingen kunnen ICT gebruiken om eigen ideeën creatief vorm te geven.
Co 4 De leerlingen kunnen ICT  gebruiken bij het voorstellen van informatie aan anderen.ET 7 : De leerlingen kunnen ICT gebruiken bij het voorstellen van informatie aan anderen.
Co 5 De leerlingen kunnen zelfstandig oefenen in een door ICT ondersteunende leeromgeving.ET 3 : De leerlingen kunnen zelfstandig oefenen in een door ICT ondersteunende leeromgeving.
(Advertentie voor leraar of ouder)
Co 6 De leerlingen kunnen zelfstandig leren in een door ICT ondersteunende leeromgeving.ET 4 : De leerlingen kunnen zelfstandig leren in een door ICT ondersteunende omgeving.
Co 7 De leerlingen kunnen met behulp van ICT voor hen bestemde informatie opzoekenET 6 : De leerlingen kunnen met behulp van ICT voor hen bestemde digitale informatie opzoeken, verwerken en bewaren.
(Advertentie voor leraar of ouder)

ET 1 : De leerlingen hebben een positieve houding tegenover ICT en zijn bereid ICT te gebruiken om hen te ondersteunen bij het leren.

ET 2 : De leerlingen gebruiken ICT op een veilige, verantwoorde en doelmatige manier.

ET 3 : De leerlingen kunnen zelfstandig oefenen in een door ICT ondersteunende leeromgeving.

ET 4 : De leerlingen kunnen zelfstandig leren in een door ICT ondersteunende omgeving.

ET 5 : De leerlingen kunnen ICT gebruiken om eigen ideeën creatief vorm te geven.

ET 6 : De leerlingen kunnen met behulp van ICT voor hen bestemde digitale informatie opzoeken, verwerken en bewaren.

ET 7 : De leerlingen kunnen ICT gebruiken bij het voorstellen van informatie aan anderen.

ET 8 : De leerlingen kunnen ICT gebruiken om op een veilige, verantwoorde en doelmatige manier te communiceren.

(Advertentie voor leraar of ouder)
(Advertentie voor leraar of ouder)

Dit zijn de eindtermen en competenties voor de basisschool!

Bekijk zeker eens de powerpoint-presentatie!

Juf Tiny

Co 8 De leerlingen kunnen met behulp van ICT voor hen bestemde informatie verwerken.ET 6 : De leerlingen kunnen met behulp van ICT voor hen bestemde digitale informatie opzoeken, verwerken en bewaren.
Co 9 De leerlingen kunnen met behulp van ICT voor hen bestemde informatie bewaren.ET 6 : De leerlingen kunnen met behulp van ICT voor hen bestemde digitale informatie opzoeken, verwerken en bewaren.
Co 10 De leerlingen kunnen ICT gebruiken om op een veilige en verantwoorde manier te communiceren.ET 8 : De leerlingen kunnen ICT gebruiken om op een veilige, verantwoorde en doelmatige manier te communiceren.
Co 11 De leerlingen kunnen ICT gebruiken om op een doelmatige manier te communicerenET 8 : De leerlingen kunnen ICT gebruiken om op een veilige, verantwoorde en doelmatige manier te communiceren.